Wydruk WEB‎ > ‎

HTML i XML

Kod HTML

Umieszczenie apletu w kodzie HTML jest stosunkowo trywialne - należy umieścić tag applet z odpowiednimi parametrami. Przykładowo może to wyglądać tak:
<applet
  archive="bib/bart-lib.jar,bart-hdw.jar"
  code=name.prokop.bart.hardware.fiscalprinter.FiscalPrinterApplet.class
  width = 400  height = 230>

  <param name="SlipURL" value="http://paragony.pl/ext/slip12345.xml">
  <param name="ResultURL" value="http://paragony.pl/ext/SlipStatus.php">

</applet>

Lista parametrów

 1. SlipURL - określa pod jakim adresem dostępny jest dokument XML zawierający dane paragonu.
  Należy podać pełny URL w postaci: http://adres.ip.lub.nazwa.dns/lokalizacja/skad/mozna/pobrac/paragon.xml. Ze względów bezpieczeństwa URL powinien być w jakiś sposób zakodowany, np. poprzez dodanie identyfikatora liczbowego - np. paragon828632153214.xml. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z apletu drukującego paragon fiskalny należy zakończyć udostępnianie przez adres URL treści paragonu.
 2. ResultURL - określa adres na jaki metodą POST zostanie wysłany status wydruku paragonu.
  Aplet wygeneruje żądanie typu POST, które zostanie przesłane na adres URL podany w parametrze. Zostaną przekazane następujące parametry:
  • Status - (OK, ERROR) - jedna z dwóch wartości informująca czy udało się czy nie wydrukować paragon. Występuje zawsze.
  • Message - zawiera komunikat o błędzie, jeśli takowy wystąpił. Parametr opcjonalny.
 3. COMPort - określa na jakim porcie szeregowym znajdować się będzie drukarka fiskalna.
  Gdy brak tego parametru, użytkownik będzie miał możliwość wyboru. Zostaje wówczas wykonane skanowanie portów szeregowych dostępnych w systemie.
 4. Driver - określa jaki sterownik zostanie użyty.
  Brak tego parametru powoduje że użytkownik będzie miał możliwość wyboru sterownika drukarki, którego chce użyć. Nie jest to zalecane dla mało doświadczonych użytkowników. Lista sterowników znajduje się tutaj.

Pozostałe uwagi

 1. Komunikacja z/do servletu powinna być kodowana przy użyciu UTF-8.
 2. Minimum do wydruku paragonu to użycie parametru SlipURL. Pozostałe parametry są opcjonalne.
.
Comments