Wydruk WEB‎ > ‎

Demo

Strona demonstracyjna

Uwaga, rozszerzenie do tej strony znajduje się tutaj: .
Ta strona: >> http://dev.ttsoft.pl/bart-hdw/FiscalPrinterApplet.html << demonstruje działanie apletu JAVA drukującego paragon fiskalny. Strona otworzy się w nowym oknie. Aby przeprowadzić test należy:
  • posiadać emulator drukarki fiskalnej DFEmul.
  • posiadać zainstalowaną i skonfigurowaną wirtualną pętlę RS232 - np. oprogramowanie com0com. Alternatywnie można użyć kabla NULL MODEM i korzystać z dwóch portów RS232 w komputerze.
  • posiadać bilioteki RXTX zainstalowane w systemie.
Aby wydrukować paragon testowy wybierz port do którego podłączony jest emulator drukarki i naciśnij drukuj.

Zamierzony efekt działania apletu demo.

Szczegóły konfiguracji

Konfiguracja com0com

Tworzymy parę COM100 i COM101. Dla apletu JAVA port COM100 będzie portem drukarki fiskalnej, natomiast port COM101 będzie portem na którym słuchać będzie emulator DFEmul.
Szczegóły konfiguracji pętli RS232.

Konfiguracja DFEmul
Program DFEmul konfigurujemy na użycie portu COM101 i upewniamy się, że ustawienia te zostały zapamiętane. Następnie naciskamy przycisk START.
Sposób ustawienia emulatora drukarki fiskalnej.

W pliku DFEmul.ini "definiujemy stawki VAT", poprzez dokonanie następującego wpisu:
[StawkiVAT]
PTU_A=23
PTU_B=8
PTU_C=5
PTU_D=0
PTU_F=100
Bez tego nie uda nam się wydrukować paragonu - emulator będzie próbował użyć nieistniejącej stawki 22% VAT i podobnych.

Bilioteki RXTX

Do katalogu znajdującego się na ścieżce systemowej, czyli np. do C:\Windows\System32 wgrywamy plik rxtxSerial.dll.

Lista adresów internetowych

  1. Oprogramowanie com0com można pobrać ze strony projektu na SF: http://com0com.sourceforge.net/
  2. Oprogramowanie DFEmul można pobrać ze strony jego producenta: http://pk.inet.pl/dfemul.htm
  3. Biblioteki natywne RXTX znajdują się TUTAJ (oryginalnie) oraz TUTAJ (wersje używane przeze mnie).
  4. Uwagi o oprogramoniu DFEmul są umieszone na mojej stronie: TUTAJ.
  5. Aplet testowy znajduje się TUTAJ.

Comments