Oferta

Serwer Wydruku Fiskalnego jest oprogramowaniem komercyjnym, które można zakupić.

Oferta ważna od 1 kwietnia 2013 roku:

Zostaje wprowadzona jedna stała cena niezależnie od wersji oprogramowania. Wynosi ona 400,00 PLN + VAT. Cena obejmuje:
  • aplet do wydruku paragonu do umieszczenia na stronie WWW.
  • serwer wydruku fiskalnego.
  • kody źródłowe sterowników drukarki fiskalnej, bez prawa do ich redystrybucji.
Sposób dostawy oprogramowania: poprzez aplikację Dropbox. Posiadasz dostęp do współdzielonego folderu, gdzie dbam o umieszczanie aktualnej wersji. Gwarantuje to sensowny dostęp do aktualizacji.

Restrykcje: W ramach jednej ceny kupujący ma prawo:
  • Używać dewelopersko - w dowolny sposób apletu/serwera dla potrzeb rozwoju własnego oprogramowania.
  • Użyć produkcyjnie serwera wydruku fiskalnego u jednego swojego klienta.
  • Użyć produkcyjnie apletu do wydruku fiskalnego w ramach jednej domeny internetowej (w ramach jednego wdrożęnia dla jednego serwisu/witryny/aplikacji).
W przypadku konieczności obsłużenia nowej, nieobsługiwanej drukarki/nowego typu na żądanie użytkownika - nowy sterownik pojawi się w miarę możliwości nieodpłatnie, pod warunkiem dostarczenie na koszt zainteresowanego drukarki do testów na okres 7 dni roboczych.

Poniższe warunki tracą ważność z dniem 31 marca 2013 roku:

Wariant 1 - Serwer do współpracy z produktem firmy trzeciej w cenie 500 PLN + VAT.
Zakres dostawy: Skompilowana aktualna wersja serwera.
Krąg odbiorców: Sklepy internetowe (web masterzy którzy programują logikę sklepów internetowych), twórcy i dostawcy oprogramowanie (którzy dodadzą do swojej bazy danych funkcjonalność Serwera Wydruku Fiskalnego).
Zakres dozwolonego użytku: .

Wariant 2 - Kody źródłowe JAVA do sterowników drukarki fiskalnej w cenie 300 PLN + VAT.
Krąg odbiorców: Programiści JAVA, którzy chcą bezpośrednio poziomu JAVA obsługiwać drukarkę fiskalną.
Zakres dozwolonego użytku: dowolna przeróbka kodów źródłowych i dowolny sposób integracji ze własną aplikacją. Niedozwolne jest dalsze publikowanie kodów źródłowych ani ich dalsza odsprzedaż. Integracja z dowolną ilością własnych aplikacji.
Cena obejmuje konsultację w celu dokonania poprawnej integracji z aplikacją klienta.

Wszystkie ceny są netto. Sprzedaż następuje w oparciu o wystawioną fakturę VAT. Zaksięgowanie zapłaty na moim koncie powoduje, że wysyłam oprogramowanie do kupującego w postaci elektronicznej.
Comments