Instalacja‎ > ‎

Windows

Uruchamianie serwera wydruku fiskalnego w Windows.
 
Po pierwsze upewniamy się, że mamy zainstalowaną JAVA i że jest ona dostępna. Czasem JAVA może nie być na ścieżce systemowej, jak widać poniżej:
 
Gdy jesteśmy pewni, że JAVA jest zainstalowana, to należy określić gdzie będzie katalog konfiguracyjny. Jest to zawsze katalog domowy użytkownika do którego dodany jest folder /.bartprokop/. W zależności od wersji Windows folder domowy moze być różnie usytułowany. Załóżmy, że nazwa użytkownika to "bart", więc możemy folder konfiguracyjny znaleść np:
  • c:\Users\bart\.bartprokop\
  • c:\Documents and Settings\bart\.bartprokop\
  • różnie w zależności od ustawień rejestru Windows.
Po wgraniu konfiguracji do folderu konfiguracyjnego, wystarczy uruchomić aplikację polecenim java.exe lub javaw.exe, podając jako argument plik fps.jar:
 
 
 Uwagi
  1. Do uruchamiania serwera można użyć zarówno polecenia java.exe, jak i javaw.exe. Pierwsze używać będzie okna konsoli, podczas, gdy drugie czyni konsolę znakową niewidoczna.
  2. Format plików konfiguracyjnych (i ogólnie wszystkiego) jest przenoszalny pomiędzy Linux a Windows. Jest to olbrzymia zaleta JAVA i z niej korzystamy.
  3. Aby w Windows wszystko ładnie działało, należy wgrać odpowiednie do wykorzystywanej (JAVA dopuszcza równoległą instalację wielu wersji obok siebie) maszyny wirtualnej (32bit lub 64 bit) biblioteki natywne. biblioteki te - pliki rxtx*.dll powinny być wgrane do odpowiedniego katalogu widocznego przez Windows.
 
 
 
 
.
Comments