Instalacja‎ > ‎

Testy

Załóżmy, że posiadamy następującą konfigurację:
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration version="1.2" >
    <JarAutoRun>
        <name.prokop.bart.util.multiserver.MultiServer />
    </JarAutoRun>
    <Console gui="true" visible="true" />
    <DatabaseConnections>
        <GenericFPS_MySQL dbtype="mySQL" database="192.168.147.2:3306/fps" user="bart" pass="bart01" />
    </DatabaseConnections>
    <MultiServer loopcounter="0">
        <GenericFPS load="true" class="name.prokop.bart.fps.FiscalPrinterServer" description="Generic Serwer" />
    </MultiServer>
    <GenericFPS daoType="GenericSQL" daoConnection="GenericFPS_MySQL">
        <Printer printerName = "XX01" printerType = "BogusFiscalPrinter" serialPort = "TO TYLKO TEST NA EKRAN" />
        <Printer printerName = "BP01" printerType = "Posnet101" serialPort = "COM1" />
        <Printer printerName = "BP02" printerType = "Thermal301" serialPort = "COM2" />
   
</GenericFPS>
</configuration>
 
Po uruchomieniu powinniśmy zobaczyć następują wpisy na konsoli systemowej, świadczące o tym, że wszystko jest w porządku:
Error stream opened on Fri Feb 04 08:48:40 CET 2011
Output stream opened on Fri Feb 04 08:48:40 CET 2011
Welcome to JAVA MultiServer (c) 2000-2008.
Staring module loading
Laduje: GenericFPS : name.prokop.bart.fps.FiscalPrinterServer
Starting Fiscal Printer Server 2.0
Podłączono do bazy
  new fiscal printer added: XX01/BogusFiscalPrinter@TO TYLKO TEST NA EKRAN
Podłączono do bazy
  new fiscal printer added: BP01/Posnet101,@COM1
Podłączono do bazy
  new fiscal printer added: BP02/Thermal301@COM2
Modules loaded
Starting the following services:
Uruchamiam: name.prokop.bart.util.multiserver.MultiserverXMLService
Uruchamiam: name.prokop.bart.fps.FiscalPrinterServer
All services started.
AskServer listening on port: 2006

W osobnym shellu możemy teraz uruchomić polecenie, zapisujące testowy paragon w bazie danych:
C:\Bart\Java4\fps\dist>java -cp fps.jar name.prokop.bart.fps.TestDBSLipSave
Feb 4, 2011 8:58:07 AM name.prokop.bart.util.sql.MySQL loadDriver
INFO: mySQL JDBC driver found in classpath and loaded
Feb 4, 2011 8:58:07 AM name.prokop.bart.util.sql.MySQL loadDriver
INFO: MySQL JDBC driver version 5.1 registered with driver manager.
Feb 4, 2011 8:58:07 AM name.prokop.bart.util.sql.DatabaseConnectionFactory getDa
tabaseConnection
INFO: Connected to: MySQL
Podłączono do bazy
 
Testowy paragon skierowany jest na drukarkę o nazwie XX01, czyli emulator drukarki, wyrzucający odczytany z bazy paragon na konsolę systemową. Tak więc w oknie konsoli zobaczymy:
Paragon do druku: R-k 981972
Odczytano do wydruku: R-k 981972
Bogus Fiscal Printer
Printing Slip:
Slip: Reference: R-k 981972 Kasa: XX01
: Towar.23 A:1.0 P:0.01 T:VAT23 G:0.01 DT:0 D:0.0 T:0.01
: Towar.08RK A:1.0 P:0.02 T:VAT08 G:0.02 DT:1 D:0.01 T:0.01
: Towar.08RP A:1.0 P:0.02 T:VAT08 G:0.02 DT:2 D:0.5 T:0.01
: Towar.08 A:1.0 P:0.01 T:VAT08 G:0.01 DT:0 D:0.0 T:0.01
: Towar.00 A:1.0 P:0.01 T:VAT00 G:0.01 DT:0 D:0.0 T:0.01
: Towar.ZW A:1.0 P:0.01 T:VATzw G:0.01 DT:0 D:0.0 T:0.01
Suma paragonu: 0.06 Kasjer: Bartek Prokop
Dojście do tego etapu oznacza, że prawidłowo skonfigurowaliśmy: JAVA, bazę danych, fps w zakresie konfiguracji z bazą danych. Teraz właściwym krokiem jest przetestowanie zapisywania paragonów z własnego systemu do bazy danych i obserwowanie czy pobierane są one przez Serwer Wydruku Fiskalnego.
Comments