Dystrybucja‎ > ‎

ZIP

Paczka ZIP składa się z zestawu folderów zawierających komplet plików niezbędnych do uruchomienia serwera wydruku na systemie Windows (oraz systemie Linux). Rozumiemy przez to komplet plików niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji będącej w stanie wydrukować dowolny paragon fiskalny.
Zawartość poszczególnych folderów to:
  • BIN - pliki binarne i uruchomieniowe
  • com0com - emulator portów szeregowych pod Windows
  • conf - katalog konfiguracyjny
  • DFemul - oprogramowanie emulator drukarki fiskalnej, pobrane stąd: http://pk.inet.pl/dfemul.htm.
  • lib - pliki JAR (archiwa skompilowanych klas języka JAVA)
  • logs - folder gdzie trafią poszczególne logi
  • rxtx - folder zawierający natywną implementację obsługi portu szeregowego - pliki DLL i SO stanowiące pomost między środowiskiem JAVA a system operacyjnym.
Test nr 1. Po rozpakowaniu pliku fps-1.0-SNAPSHOT-bin.zip, należy wejść do katalogu bin i uruchomić plik bin/run.cmd. Wynik powinien być taki jak na poniższym ekranie. Nie powinien pojawić się żaden komunikat błedu, ponieważ nie zaczęliśmy jeszcze nic konfigurować i rozpakowaliśmy "czyste" archiwum. O sukcesie świadczy napis: "Engine started in XXXXX ms."
Wszelkie inne komunikaty będą raczej wskazywać na problemy ze środowiskiem uruchomieniowym. W przypadku problemów - zacznij od instalacji najnowszej wersji JAVA JRE.


.
.
.
Comments